About Лъчезар Динев председателДруги изказвания? Има още едно изказване – на народния представител Филип Попов.

Какво ви очаква в годината на Жълтото земно куче? Само в Бургас... Емел МАХМУД

Господин Председател, правя редакционно предложение – наименованието „Заключителна разпоредба“ да се измени на „Заключителни разпоредби“.

а) дейностите по хранително банкиране, които ще бъдат извършвани;

ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ (нечленуващ в ПГ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Това са две предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внесени преди година и половина, така че и дума не може да става за някаква форма на реклама или кампания, както чувам в момента да се подхвърля от залата.

ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да коментирам факта, че един човек тук си прави предизборната кампания по най-грозен начин.

ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Предложение на народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова за създаване на нов параграф.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

ДОКЛАДЧИК ДАНАИЛ КИРИЛОВ: „Заключителна разпоредба“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля Ви за ред в залата! Моля Ви за ред в залата! Има това право.

Само във Флагман! Уникален фоторепортаж от разрушения култов... Георги РУСЧЕВ

ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Всичко това, което казвам, е мнение на българските граждани, затова Народното събрание има толкова критично нисък рейтинг (шум и реплики), затова народните представители са приемани като хора, които стоят над интересите на своите избиратели. (Шум и read more реплики.)

Госпожо Петрова, реплика ли искате? По начина на водене – заповядайте.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *